Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseNUOTOLINIAI MOKYMAI! Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo taikymo naujovės

Nuotolinis mokymas

Lektoriai:
Mini Vidmantas Jurgaitis

Mykolo Romerio universiteto viešosios teisės instituto lektorius, praktikas, dėstantis administracinės teisės ir administracinio proceso discipli... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

Viešojo sektoriaus įstaigų vadovai galės darbuotojus įpareigoti deklaruoti privačius interesus. Nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2020 m. sausio 1 d., nustato galimybę viešojo sektoriaus subjektų vadovams suderinus su VTEK patvirtinti pareigybių, pagal kurias dirbantys darbuotojai bus įpareigoti deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

Kokias pareigas einantiems darbuotojams įstatymo leidėjas numato tokią galimybę? Tai pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu. Taigi, greta jau įstatyme įvardytų asmenų (politikų, valstybės tarnautojų, vadovų ir jų pavaduotojų), turinčių deklaruoti privačius interesus ir laikytis kitų su interesų derinimu susijusių pareigų (nusišalinti, nepriimti dovanų ir pan.), įstatymo leidėjas suteikė galimybę mokyklų, globos įstaigų, bibliotekų ir kitų biudžetinių įstaigų vadovams į deklaruojančių privačius interesus sąrašus įtraukti ne tik ūkvedžius, buhalterius, bet ir mokytojus, bibliotekininkus, socialinius ir kultūros darbuotojus. Svarbu, kad deklaruoti privačius interesus gali būti prašoma jau pretenduojant dirbti šiose pareigose.

Tai taikoma ne tik biudžetinėms įstaigoms. Bet ir kitiems viešojo sektoriaus subjektams – viešosioms įstaigoms, asociacijoms, ar kitos teisinės formos pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, kuriuose valstybė, savivaldybė, biudžetinė įstaiga, ar jų įsteigtos viešosios įstaigos, asociacijos, ir pan. daro lemiamą poveikį jas valdant (tai netgi „dukterinės“ viešosios įstaigos).

PROGRAMA:

– Mokymų metu aptarsime kokią įtaką pakeitimai turėtų darbuotojams, privalantiems deklaruoti viešuosius ir privačius interesus.
– Kartu mokymuose bus aptariami visi su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo naujos redakcijos įsigaliojimu susiję pasikeitimai. Taigi, kitos mokymuose nagrinėjamos temos:
– situacijos, galinčios kelti interesų konfliktus – kaip jas atpažinti;
– interesų konfliktų valdymo modeliai;
– interesų konflikto sąsaja su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, tarnybine etika;
– esamos ir naujos asmenų grupės, kurioms taikomas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas: ne tik biudžetinių, viešųjų įstaigų, bet ir valstybės įmonių, UAB, AB struktūrinių padalinių vadovai ir pavaduotojai; viešųjų pirkimų iniciatoriai ir kt.
- valstybinė tarnyba ir valstybės tarnyba: ar tai tapatu;
- pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje; dirbantys ir kiti asmenys, kuriems nustatyta pareiga deklaruoti privačius interesus; nustoję dirbti valstybinėje tarnyboje, jų pareigų pokyčiai nuo 2020 m. sausio 1 d.;
– privačių interesų deklaravimo pakeitimai;
– nusišalinimo ir nušalinimo klausimų sprendimas;
– negalimumas priimti dovanas ir paslaugas (tai taikoma ir deklaruojančių asmenų artimiems asmenims);
– artimi asmenys (kas patenka į šią kategoriją);
– sankcijos už interesų derinimo reikalavimų pažeidimus.
– Naujausi korupcijos prevencijos sprendimai ir pakeitimai Lietuvoje;
– Atsakymai į klausimus.


Mokymų sritysPersonalas, Administravimas, Sekretoriavimas, Sveikata, Švietimas, Personalo valdymas, Vadovavimas, Vaikų auklėjimas, švietimas
ProfesijosVadovams, Buhalteriams, Sekretorėms / -iams, Administracijos vadovams, Bibliotekininkams, Valstybės tarnautojams, Visiems, Administratorėms
Data2021-01-28
Trukmė4 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasNuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje
Kontaktaitel nr. 8 671 11691
Kaina EUR (be PVM)75.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!
Nuorodahttps://www.ziniucentras.lt/produktas/nuotoliniai-mokymai-viesuju-pirkimu-naujoviu-taikymas-2020-m-praktines-rekomendacijos-mazos-vertes-pirkimai/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Klientams