Mokymai Auditorijos Kava, maistas Transliavimas Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseAdministracinės ir teisinės terminijos vartojimas dokumentuose: nuo teorijos į praktiką

Nuotolinis mokymas

Lektoriai:
Mini Virginija Chreptavičienė

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 ... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

Valstybė, siekdama pagerinti administracinės kalbos, o ypač oficialiųjų dokumentų, kultūrą, teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 metų gairės, Lietuvių kalbos komisijos nutarimai, naujausias iš jų 2022-01-06 Nr. N-1 (190) ir kt.) reglamentuoja privalomus reikalavimus. Taisyklinga administracinė kalba ypač svarbi įstaigos/įmonės vadovo bei kiekvieno darbuotojo, rengiančio oficialiuosius dokumentus, rašančių dalykinius elektroninius laiškus, darbe, nes dokumentai, kuriuose fiksuojami dviprasmiški vadovo sprendimai, pranešimai, nekonkretūs faktai, organizacijai gali turėti neigiamų pasėkmių. Siųsdamas su klaidomis parašytą oficialųjį dokumentą ar dalykinį elektroninį laišką, siuntėjas komunikuoja didelę nepagarbą gavėjui. Su klaidomis parašytas oficialus dalykinis tekstas mažiau patikimas ir menkavertis. Norint parengti kokybišką, juridinę galią turintį oficialųjį dokumentą, reikia išmanyti administracinės kalbos stilių: leksikos, žodžių darybos, gramatikos normas, terminų bei frazių taisyklingą vartojimą, o teisės aktuose – teisinės terminijos vartojimą, galimus trumpinius, sakinių konstrukcias, sakinių chronologiją tekstuose.

PROGRAMA
– Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba.
– Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų rašymo nuostatos; juridinių asmenų simbolinių pavadinimų rašymas; struktūrinių padalinių pavadinimų rašymas.
– Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas.
– Adresato (gavėjo) rašymas dokumentuose; adresato ir kreipinio rašymas laisvos formos tekstuose.
– Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, sutrumpinimai.
– Skiriamųjų ženklų (kabučių, brūkšnelio ir brūkšnio, kabliataškio ir kt.) vartojimas tekstuose, citatų skyrimas.
– Tikslumo sintaksinė raiška dokumentų kalboje.
– Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose.
– Bendraties konstrukcijos administracinėje kalboje.
– Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje.
– Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra.
– Bevardės giminės formos teisės kalboje.
– Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose oficialių dokumentų tekstuose.
– Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės.
– Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas.
– Dokumentų (raštų, protokolų, aktų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) teksto ypatumai.
– Teisės aktų (įsakymų, nutarimų, sprendimų, potvarkių) teksto ypatumai.
– Teisės aktais tvirtinamų dokumentų teksto ypatumai.
Praktinės užduotys.
Konkrečių pavyzdžių nagrinėjimas, dažniausiai pasitaikančių klaidų aptarimas. Patarimai, kas tinka vartoti, ko vengti rašant oficialius dokumentus.

Kalba

Lietuvių


Tikslinės grupės aprašymas

Mokymai skirti:
Raštinių vedėjams, sekretorėms, administratoriams, raštvedžiams, buhalteriams, archyvarams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už dokumentų rengimą.

Mokymų sritysAdministravimas, Apskaitos kursai, Biuro administravimas, Sekretoriavimas, Dokumentų ruošimas
ProfesijosVadovams, Buhalteriams, Auditoriams, Finansininkams, Administracijos vadovams, Biuro administratoriams, Specialistams, Personalo vadovams, Visiems, Administratorėms
Data2024-03-08
Trukmė6 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasNuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje
Kontaktai8 603 16667
Kaina EUR (be PVM)85.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai.
Nuorodahttps://www.ziniucentras.lt/miestas/dokumentu-valdymas/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Transliacija internetu | Klientams