Mokymai Auditorijos Kava, maistas Transliavimas Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseDokumentų valdymo aktualijos 2022 m.

Nuotolinis mokymas

Lektoriai:
Mini Virginija Chreptavičienė

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 ... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

PROGRAMA
1. Rašytinių dokumentų rengimo teisinis reglamentavimas.

2. Rašytinių veiklos dokumentų rengimo reikalavimų aptarimas.

2.1. Dokumentų valdymo proceso teisinis reglamentavimas;

2.2. Įstaigos veiklos dokumentų elementų užrašymas ir išdėstymas. Pasikeitusi struktūra ir išdėstymo reikalavimai.

2.3. Teisės aktų (įsakymų, nutarimų) rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

2.4. Teisės aktų, tvirtinamų vadovo įsakymu, rūšys, jų rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

2.5. Siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimo ir kt.) rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

2.6. Vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų, tarnybinių pranešimų ir kt.) rengimas: dokumentų metaduomenų ypatumų aptarimas (demonstruojami iliustraciniai dokumentų pavyzdžiai);

3. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

3.1. Dokumentų registravimas: registrų racionalaus skaičiaus, formos ir jų turinio pagrindimas;

3.2. Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita).

4. Elektroninių dokumentų valdymas.

4.1. Elektroninio dokumento ypatumai;

4.2. Elektroninių dokumentų valdymo organizavimas (svarbios atsakomybės, IRT priemonės);

4.3. Elektroninių dokumentų rengimas. Pasirašymo elektroniniu parašu ypatumai;
4.4. Elektroninių dokumentų nuorašų ar išrašų rengimas ir tvirtinimas;
4.5. Elektroninių dokumentų registravimas ir bylų sudarymas;

4.6. Elektroninių dokumentų tvarkymas, apskaita ir saugojimas.

Atsakymai į klausymus. Diskusija.

Kalba

Lietuvių


Tikslinės grupės aprašymas

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vykdoma rašytinių veiklos dokumentų valdymo pertvarka Lietuvos įstaigose: pakeisti dokumentų rengimo reikalavimai, iš esmės pasikeitė dokumentų tvarkymo ir apskaitos procesas: gali būti kitaip tvarkomos laikino ir ilgo saugojimo bylos, vykdoma jų apskaitą, pasikeitė dokumentų saugojimo terminų pratęsimo procedūra, bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, apskaitą, bylų aprašų sudarymo principai ir kt., sukauptus popierinius dokumentus įstaigos gali skaitmenizuoti ir nesaugoti popierinių dokumentų originalų. Norint įgyvendinti dokumentų valdymo pertvarką įstaigose, įmonėse svarbu ne tik žinoti naujuosius reikalavimus, bet ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Kviečiame į 6 akademinių valandų seminarą, kurio metu sužinosite naujuosius reikalavimus, įgysite žinojimą kaip juos taikyti.

Kiekvienam seminaro dalyviui padovanosime visų, su įstaigos veiklos organizavimo susijusių, dokumentų pavyzdžius.

Mokymų sritysAdministravimas, Apskaitos kursai, Biuro administravimas, Sekretoriavimas, Dokumentų ruošimas
ProfesijosVadovams, Buhalteriams, Auditoriams, Finansininkams, Administracijos vadovams, Biuro administratoriams, Specialistams, Personalo vadovams, Visiems, Administratorėms
Data2022-07-27
Trukmė6 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasNuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje
Kontaktai8 603 16667
Kaina EUR (be PVM)75.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai.
Nuorodahttps://www.ziniucentras.lt/miestas/dokumentu-valdymas/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Transliacija internetu | Klientams