Mokymai Auditorijos Kava, maistas Transliavimas Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseTeisės aktų rengimo reikalavimai: iš teorijos į praktiką

Nuotolinis mokymas

Lektoriai:
Mini Virginija Chreptavičienė

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 ... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

Teisės aktas – oficialus teisiškai reikšmingas dokumentas. Nors įstatymuose įtvirtinta, kad teisės aktas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas, jam privaloma taisyklinga administracinė ir teisės kalba, deja, realybė yra kiek kitokia. Įstaigose, įmonėse parengti teisės aktai, o ypač norminiai teisės aktai, dažnai neatitinka įstatymuose nustatytų reikalavimų, jie stokoja nuoseklumo, glaustumo, aiškumo, paliktos teisės spragos ir tai provokuoja ginčus teismuose.

Kaip pagerinti teisės aktų rengimo kokybę? Kokios būdingos klaidos pasitaiko? Kaip išvengtijuose klaidų? – atsakymus į šiuos ir kitus su tema susijusius klausimus rasite šio seminaro metu. Lektorė, vadovaudamasi įstatymų nustatytais reikalavimais, organizacijose atliktų auditų metu įgyta ilgalaike praktine patritimi, akcentuos dažniausiai teisės aktuose pasitaikančias klaidas, demonstruos kokybiškus iliustracinius teisės aktų pavyzdžius.

PROGRAMA
1. Teisės aktų rengimą reglamentuojančių teisės aktų rūšys.

2. Reikalavimai teisės akto struktūrai, formai ir kalbai:

2.1. Pagrindiniai ir papildomi teisės aktų metaduomenys, jų išdėstymo tvarka, metaduomenų.

2.2. Reikalavimai teisės akto turiniui. Teisės akto struktūrinės dalysir jų išdėstymas.

2.3. Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (sakinių konstrukcijos, žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba dokumentų tekstuose, bendraties konstrukcijos vartojimas, įsakmumo reiškimas, trumpinių vartojimas, veiksnio ir tarinio derinimas sakinyje, pažyminio, esančio prieš pažymimųjų žodžių grupę derinamas su pažymimuoju žodžiu ar žodžių grupe, veiksnio, būdvardžio vartojimas sakiniuose ir kt.).

3. Teisės aktų priėmimas ir pasirašymas. Teisės aktų įsigaliojimas.

4. Teisės aktais tvirtinamų dokumentai:rūšys, jų struktūrinės dalys bei jų išdėstymas. Bendrųjų ir baigiamųjų nuostatų turnys. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų įforminimas.

5. Norminių teisės aktų priedai ir jų įforminimas.

6. Reikalavimai norminio teisės akto rengimui: kai keičiamas teisės akto straipsnis (straipsnio dalis) ar punktas; kai teisės aktas pildomas nauju straipsniu (straipsnio dalimi) ar punktu; kai teisės akto straipsnis (straipsnio dalis) ar punktas pripažįstamas netekusiu galios.

Atsakymai į klausimus. Diskusija.

Kalba

Lietuvių


Mokymų sritysAdministravimas, Apskaitos kursai, Biuro administravimas, Sekretoriavimas, Dokumentų ruošimas
ProfesijosVadovams, Buhalteriams, Auditoriams, Finansininkams, Administracijos vadovams, Biuro administratoriams, Specialistams, Personalo vadovams, Visiems, Administratorėms
Data2024-10-04
Trukmė5 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasNuotoliniai mokymai dalyvio namuose arba darbo vietoje
Kontaktai8 603 16667
Kaina EUR (be PVM)85.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai.
Nuorodahttps://www.ziniucentras.lt/miestas/dokumentu-valdymas/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Transliacija internetu | Klientams