Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseDARBO UŽMOKESČIO KURSAI

Seminaro metu sužinosite

KOKĮ DARBĄ KLAUSYTOJAS GALĖS DIRBTI BAIGĘS KURSUS?
• remdamiesi praktiniais pavyzdžiais mokėsite apskaičiuoti darbo užmokestį, kai darbo sutartyje:
□ nustatyta tik pareiginė alga,
□ numatyti priedai prie darbo užmokesčio, susiję su darbo rezultatais,
□ nustatytas valandinis arba vienetinis įkainis,
□ nustatytas akordinis (arba brigadinis) darbo apmokėjimas,
• žinosite, kaip apskaičiuojamas padidintas apmokėjimas už viršvalandžius, darbą naktį, poilsio ar švenčių dienomis, bei darbuotojų pasirinktas poilsio laikas, pridedamas prie kasmetinių atostogų;
• pagal pateiktus pavyzdžius galėsite tinkamai parengti dokumentus, susijusius su darbo laiko apskaita, nedirbto laiko apmokėjimu;
• mokėsite apskaičiuoti darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, parengti įmonės vidines tvarkas, įvertinti teisės aktų pasikeitimo niuansus;
• mokėsite taikyti garantijas ir kompensacijas darbuotojams:
□ auginantiems vaikus,
□ naudojantiems asmenines darbo priemones darbe;
• žinosite išskaitų iš darbo užmokesčio galimybes, prievoles, dydžio nustatymą, dokumentavimą ir kontrolę;
• išmoksite apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje atostoginių kaupimus;
• susipažinsite su apskaitoje naudojamais darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentais ir registrais bei išmoksite juos pildyti bei tvarkyti.

Įmonė įgis aukštesnės kvalifikacijos specialistą, kuris turės supratimą ne tik apie darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą ir apmokestinimą, bet ir mokės parengti tinkamus dokumentus bei registrus. Įmonės vadovas įgis didelio potencialo konsultantą, kuris padės suderinti jų priimamus sprendimus su Darbo kodekso reikalavimais.


TRUMPA KURSŲ PROGRAMA:

1. Darbo santykių įforminimas. Buhalteriams žinotini teisiniai aspektai.
2. Darbo apmokėjimas.
3. Darbo laikas. Dokumentavimo tvarka. Suminė darbo laiko apskaita.
4. Atlygis už nukrypimus nuo normalaus sutarto darbo laiko.
5. Garantijos ir kompensacijos darbuotojams.
6. Poilsio laikas. Atostogos. Jų apmokėjimas.
7. Finansinės prievolės nutraukiant darbo santykius. Išeitinės išmokos.
8. Išskaitos iš darbo užmokesčio.
9. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas.

Nuolat atnaujinamoje kursų medžiagoje pateikiama daugybė praktinių pavyzdžių kaip nustatyti atlyginimo dydį, apskaičiuoti priedus prie darbo užmokesčio, kompensacijas, parengti vadovo įsakymus, darbuotojų prašymus, buhalterines pažymas, kitus darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentus. Naujasis Darbo kodeksas ir jį lydintys poįstatyminiai aktai sukėlė nemaža sumaišties, kaip taikyti tų teisės aktų nuostatas. Kursuose pakomentuosime ir pavyzdžiais iliustruosime naujausius darbo apmokėjimą reglamentuojančius teisės aktus.

Kursų trukmė – 18 ak.val.
Kursai vyksta darbo dienomis – 3 dienas po 6 ak.val.

Detalesnė informacija www.buhalteriurengimo kursai.lt arba telefonu 85 2101259, 861266762

Kalba

Lietuvių


Tikslinės grupės aprašymas

KURSAI SKIRTI:
Visų rūšių įmonių buhalteriams, administratoriams, ekonomistams, personalo tarnybos specialistams, vykdantiems darbuotojų pajamų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimą, apskaitą ir apmokestinimą.
Kursai ypač aktualūs asmenims, pageidaujantiems gauti susistemintą, patikimą informaciją apie darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimus taikant naujojo Darbo kodekso nuostatas.
Naujasis Darbo kodeksas paliko nemažai spragų, susijusių su darbo užmokesčio apskaičiavimu, darbo laiko registravimu, kompensacijų apskaičiavimu. Šiuose kursuose pateikiame atsakymus ir sprendimų variantus į daugelį praktikoje kylančių klausimų bei problemų.

Mokymų sritysFinansai, Kita, Bankininkystė, Ekonomika, Auditas, Finansinė atskaitomybė
ProfesijosBuhalteriams, Auditoriams, Finansininkams, Banko tarnautojams, Auditorių padėjėjams, Finansininkų asistentams
Data2020-09-29
Trukmė18 ak. val
Šalis, MiestasLietuva, Klaipėda
KontaktaiDetalesnė informacija telefonu 85 2101259, 861266762
Kaina EUR (be PVM)189.00 EUR
Nuorodahttp://buhalteriurengimokursai.lt/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Klientams