Mokymai Auditorijos Kava, maistas Transliavimas Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseUAB "AVGO Group"

Mūsų tikslas – tobulinti žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kvalifikaciją orgazinuojant profesionalius mokymus bei sistemingai atnaujinti efektyviai profesinei veiklai būtinas žinias.

Mūsų veikla

*technino/gamybinio personalo mokymai;
*administracijos darbuotojų mokymai;
*Europos sąjungos finansuojamų projektų rengimas ir administravimas;
*kitos paslaugos.

Mūsų pasiekimai

Mūsų darbas įvertintas Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotais sertifikatais. Įmonė įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

„AVGO Group“ teikiamomis paslaugomis pasitiki didžiausios Lietuvos įmonės – tai yra geriausias mūsų veiklos įvertinimas!

Dirbame kartu su klientu. Mums svarbu išsiaiškinti Jūsų tikslus bei profesinius lūkesčius – kuo daugiau sužinome, tuo naudingesni galime būti organizacijai.

Kontaktai

Adresas: Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel.nr.: +370 600 17825

Tinkalapis: www.avgo.lt


Pavadinimas Miestas Mokymų pradžia Kalba Kaina
Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai Visoje Lietuvoje 2022-03-08 Lietuvių 89.00 EUR
Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai Visoje Lietuvoje 2022-03-04 Lietuvių 45.00 EUR
Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai Visoje Lietuvoje 2022-03-03 Lietuvių 90.00 EUR
BRC Visuotinio maisto saugos standarto 8 versijos reikalavimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas Kaunas 2022-02-22 Lietuvių 159.00 EUR
Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse Visoje Lietuvoje 2022-02-08 Lietuvių 460.00 EUR
RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas Kaunas 2022-03-15 Lietuvių 159.00 EUR
Cheminių tyrimų metodų validavimas ir verifikavimas Kaunas 2022-04-14 Lietuvių 159.00 EUR
Mėginių ėmimo ir cheminių tyrimų neapibrėžties vertinimas Kaunas 2022-06-07 Lietuvių 159.00 EUR
Vidaus auditas pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus Vilnius 2022-02-10 Lietuvių 179.00 EUR
Standarto LST EN ISO 13485:2016 "Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)" interpretacija ir praktinis taikymas Vilnius 2022-03-30 Lietuvių 189.00 EUR
Nauji, praktiniai mokymai! Rizikos pagal LST ISO 31000:2018 valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018 Vilnius 2022-01-27 Lietuvių 189.00 EUR
Aplinkosauginių ataskaitų teikimas AIVIKS sistemoje: reikalavimai, naujausi pakeitimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos Visoje Lietuvoje 2022-02-09 Lietuvių 149.00 EUR
Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su PVSV Visoje Lietuvoje 2022-02-23 Lietuvių 149.00 EUR
Atskiroje laboratorijoje taikomų pamatinių ir validuotų alternatyvių metodų verifikavimo protokolas vadovaujantis LST EN ISO 16140-3:2021 reikalavimais, praktiniai pavyzdžiai Kaunas 2022-02-24 Lietuvių 159.00 EUR
Žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelis: įstatymo pakeitimai, praktinio taikymo apžvalga, atvejų analizė, modelio taikymo aspektai COVID-19 ligos atveju Vilnius 2022-04-13 Lietuvių 149.00 EUR
Tai - mokymai įmonėms, kurie yra rengiami Jums susisiekus ir suderinus laiką su organizatoriumi. Jų kontaktus rasite organizatoriaus peržiūroje.
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Bendradarbystės erdvės / Coworking spaces | Transliacija internetu | Klientams